Gå til sideindhold

Velkommen til Ishøj Ungdom

 

Velkommen til Ishøj Ungdomsskole

 

Ungdomsskolen er en væsentlig del af ungeområdet i Ishøj Kommune. Ungdomsskolens virksomhedsområder er dels bestemt af Ungdomsskoleloven, dels af de behov vi har i vores kommune på ungeområdet.

 

Ishøj Ungdom vil sammen med vores værdi-maskot slå dørene op til alletiders sæson med masser af mulighed for faglig fordybelse og sjove læringsfællesskaber. På Ishøj Ungdom tilbydes unge en bred og mangfoldig vifte af tilbud.

 

Du kan få vækket din nysgerrighed, blive en del af små og store fællesskaber og skabe et sundt og stærkt fundament til dannelsen.

 

Vores ungdomsskole er en del af Fritids- og Kulturområdet i Ishøj Kommune – og refererer til Ungdomsskolebestyrelsen, som er præsenteret i nedenstående.

 

 

Ungdomsskolens væsentligste styringsredskaber består af:

 

Ungdomsskolens ledelsesgrundlag

som består af Ungdomsskolens Vision, Mission og værdier, samt ledelsens personlige ledelsesgrundlag.

 

 

Ungdomsskoleplanen

som indeholder alle væsentligste rammer, indhold og vilkår for Ishøj Ungdomsskole, og som er vedtaget i Byrådet.

 

 

Ungdomsskolens Udviklingsplan

som kort beskriver ungdomsskolens væsentligste udviklingstiltag, og som fornyes hvert år.

 

 

Ungdomsskolens Årsrapport

som gør status over ungdomsskolens virksomhed i det seneste år.

 

 

Love, politikker mm.

Væsentlige overordnede love og politikker – samt interne styringsdokumenter.

 

Vigtige DokumenterSenest opdateret 29.05.2024 15:19 af DANDI

Apricore logo