Om Ishøj Ungdom
 
Brian profil ny 5

Velkommen til Ishøj Ungdomsskole

 

 

Ungdomsskolen er en væsentlig del af ungeområdet i Ishøj Kommune. Ungdomsskolen virksomhedsområder er dels bestemt af Ungdomsskoleloven, dels af de behov vi har i vores kommune på ungeområdet.

 

 

Vores ungdomsskole har 3 virksomhedsområder, som indholdsmæssigt præsenteres andre steder på hjemmesiden:

 

 

 

 
0000000351.png
0000000352.png
0000000350.png
 

 

 

Vores ungdomsskole er en del af Fritids- og Kulturområdet i Ishøj Kommune – og refererer til Ungdomsskolebestyrelsen, som er præsenteret i nedenstående.

 

 

Ungdomsskolens væsentligste styringsredskaber består af:

 

Ungdomsskolens ledelsesgrundlag

som består af Ungdomsskolens Vision, Mission og værdier, samt ledelsens personlige ledelsesgrundlag.

 

 

Ungdomsskoleplanen

som indeholder alle væsentligste rammer, indhold og vilkår for Ishøj Ungdomsskole, og som er vedtaget i Byrådet.

 

 

Ungdomsskolens Udviklingsplan

som kort beskriver ungdomsskolens væsentligste udviklingstiltag, og som fornyes hvert år.

 

 

Ungdomsskolens Årsrapport

som gør status over ungdomsskolens virksomhed i det seneste år.

 

 

Love, politikker mm.

Væsentlige overordnede love og politikker – samt interne styringsdokumenter.

 

 
Download Ungdomsskoleplanen her:


Senest opdateret 07.08.2019 10:41 af DANDI